Pärnu vana turu hoonestuse sisse ehitatud kaupluse maht